GALERIES FOTOGRÀFIQUES


INFORMEM QUE:

Les fotografies que es facin durant les activitats del moviment de la Fràter, queden excloses dels drets d’imatge individuals i el moviment de Fràter Girona, està exempt de tota responsabilitat.

Aquesta pàgina web conté fotografies de Fràter Girona. Si no voleu sortir en cap d'aquestess imatges, ens ho fau saber i seran retirades.